Photo courtesy mb.com.ph. filterSettings: { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, dfpSlots['rightslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/rightslot', [[300, 250]], 'ad_rightslot').defineSizeMapping(mapping_rightslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').addService(googletag.pubads()); -Tất nhiên là … googletag.pubads().collapseEmptyDivs(false); iasLog("exclusion label : wprod"); bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, Click on the arrows to change the translation direction. if(refreshConfig.enabled == true) googletag.pubads().disableInitialLoad(); var dfpSlots = {}; { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, ga('send', 'pageview'); Add turn away to one of your lists below, or create a new one. Improve your vocabulary with English Vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence. params: { { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, Lớp 6 { bidder: 'openx', params: { unit: '539971080', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776336', position: 'btf' }}, iasLog("criterion : cdo_ei = turn-away"); Giải nghĩa cụm từ “turn out” với nghĩa chính xác nhất, tìm hiểu về cách sử dụng và những từ liên quan đến cụm động từ turn out. turn away Từ điển WordNet. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, Ý nghĩa của Get on là: . { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, dfpSlots['leftslot'] = googletag.defineSlot('/2863368/leftslot', [[120, 600], [160, 600]], 'ad_leftslot').defineSizeMapping(mapping_leftslot).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'top').setTargeting('hp', 'left').addService(googletag.pubads()); {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250], [320, 50], [300, 50]] } }, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; more_vert. googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); Cảm ơn bạn đã sử dụng website này. Kiểm tra các bản dịch 'turn loose' sang Tiếng Việt. membelokkan verb. Kiểm tra các bản dịch 'turn away in anger' sang Tiếng Việt. { name: "criteo" var pbDesktopSlots = [ { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, Chúng tôi không có quảng cáo để hiển thị cho bạn! var mapping_btmslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250], 'fluid']).addSize([0, 0], [[300, 250], [320, 50], [300, 50], 'fluid']).build(); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387233' }}, "authorization": "https://dictionary.cambridge.org/auth/info?rid=READER_ID&url=CANONICAL_URL&ref=DOCUMENT_REFERRER&type=ENTRY_TRANSLATE&v1=english&v2=turn-away&v3=&v4=english&_=RANDOM", }); dfpSlots['houseslot_b'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [], 'ad_houseslot_b').defineSizeMapping(mapping_houseslot_b).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971063', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, var googletag = googletag || {}; {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, terjemahan turn away. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971081', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346698' }}, storage: { { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot' }}]}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_topslot_728x90' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, Ý nghĩa của Turn around là: . "noPingback": true, Xem qua các ví dụ về bản dịch turn loose trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp. "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signup?rid=READER_ID", enableSendAllBids: false { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346693' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales"]); Turn out là gì ? Tiếp tục làm gì đó . 2. turn (somebody) away from somebody/something • I turn slightly away from her and count the balance of Haysoos's bills. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, var mapping_leftslot = googletag.sizeMapping().addSize([1063, 0], [[120, 600], [160, 600], [300, 600]]).addSize([963, 0], [[120, 600], [160, 600]]).addSize([0, 0], []).build(); googletag.pubads().set("page_url", "https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/turn-away"); type: "html5", { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, name: "pubCommonId", Turn Away Lyrics: First light, new skin, bring amber dawn / Like a warning / Close my eyes so I won't see what I've done wrong / Turn away, turn away when you need me more, more / … { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 50] }}, Tìm hiểu thêm. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, name: "pbjs-unifiedid", Ví dụ cụm động từ Turn around. Do away with là gì - Tổng hợp hơn 2300 cụm động từ (Phrasal Verb) trong tiếng Anh bao gồm ý nghĩa và ví dụ về cụm động từ. iasLog("criterion : cdo_t = senses-and-sounds"); Một là To turn in someone nghĩa là diềm chỉ hay giao mot người nào cho cảnh sát, hai là To turn out nghĩa là sản xuất, và ba là To turn up nghỉa là tìm thấy hay khám phá ra một điều gì. Cụm động từ Turn around có 3 nghĩa:. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, } 'cap': true far and away bỏ xa, hơn hẳn, không thể so sánh được Tất nhiên, dĩ nhiên, chắc chắn, không nghi ngờ gì nữa Who's the best shot? bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, … googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); dfpSlots['btmslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/btmslot', [[300, 250], 'fluid'], 'ad_btmslot_a').defineSizeMapping(mapping_btmslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'btm').setTargeting('hp', 'center').addService(googletag.pubads()); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776156', position: 'atf' }}, pbjsCfg = { Turn away your eyes from me. bidders: '*', "authorizationTimeout": 10000 Translate Turn away. turn-bench awatchmaker's portable lathe. type: "cookie", {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, type: "html5", ga('create', 'UA-31379-3',{cookieDomain:'dictionary.cambridge.org',siteSpeedSampleRate: 10}); 'max': 30, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, iasLog("criterion : cdo_dc = english"); Tìm hiểu thêm. Ví dụ I'd be talking out of turn if I talked about some of the stories, but I was most touched by the work and attention he did give the cancer community. "error": true, if(pl_p) iasLog("criterion : cdo_pc = dictionary"); { bidder: 'ix', params: { siteId: '194852', size: [300, 250] }}, iasLog("criterion : cdo_tc = resp"); Trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người Việt. Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Turn Time - Definition Turn Time - Kinh tế name: "idl_env", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, : ดูซิ Rapa Nui (1994): I can't turn away without knowing you'll be all right. A good file repair utility can turn away the situation just in minutes. }); }; iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Kiểm tra các bản dịch 'turn away' sang Tiếng Việt. },{ params: { pbjs.setConfig(pbjsCfg); ค้นหาคำศัพท์ Turn away แปล อังกฤษ ไทย อ. Literally, to turn one's body, head, or eyes in a different direction, typically to avoid facing or looking at someone or something. {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, turn away ý nghĩa, định nghĩa, turn away là gì: 1. to move your face so you are not looking at something: 2. to move your face so you are not…. filter: 'include' }, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, if(!isPlusPopupShown()) Lớp 3 { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, iasLog("criterion : cdo_c = " + ["science_geographic_locales"]); Browse our dictionary apps today and ensure you are never again lost for words. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, Lớp 10 var pbHdSlots = [ name: "identityLink", { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; pbjs.que.push(function() { Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776140', position: 'atf' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '776130', position: 'btf' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, name: "_pubcid", Làm ra thứ gì đó thành công . Nghĩa từ Get on. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195464', size: [160, 600] }}, Turn-based là thể loại game dàn trận chiến thuật tấn công theo lượt.Nói một cách đơn giản, chiến đấu theo lượt có nghĩa là từng người chơi đến lượt mình sẽ điều khiển nhân vật, sử dụng kỹ năng, di chuyển,v.v sau đó ngồi chờ đến lượt người kia, rồi lại đến mình tiếp tục. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971079', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195465', size: [300, 250] }}, {code: 'ad_rightslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_rightslot', adUnitPath: '/2863368/rightslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, "loggedIn": false dfpSlots['houseslot_a'] = googletag.defineSlot('/2863368/houseslot', [300, 250], 'ad_houseslot_a').defineSizeMapping(mapping_houseslot_a).setTargeting('sri', '0').setTargeting('vp', 'mid').setTargeting('hp', 'right').setCategoryExclusion('house').addService(googletag.pubads()); var mapping_rightslot = googletag.sizeMapping().addSize([746, 0], [[300, 250]]).addSize([0, 0], []).build(); var mapping_houseslot_a = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], [300, 250]).addSize([0, 0], []).build(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 250] }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot' }}, bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162050', zoneId: '776358', position: 'atf' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [320, 100] }}, {code: 'ad_leftslot', pubstack: { adUnitName: 'cdo_leftslot', adUnitPath: '/2863368/leftslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[120, 600], [160, 600], [300, 600]] } }, {code: 'ad_topslot_b', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[728, 90]] } }, 'increment': 0.5, Tìm hiểu thêm. Ví dụ minh họa cụm động từ Get on: - The teacher asked the pupils to GET ON with some work quietly as she had to leave the classroom. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11653860' }}, 'pa pdd chac-sb tc-bd bw hbr-20 hbss lpt-25' : 'hdn'">. 'min': 0, 'cap': true • Alice turned away with tears in her eyes. به نمونه‌هایی از turn away نگاه انداخته و با ترجمه در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [320, 50] }}, initAdSlotRefresher(); turn away definition: 1. to move your face so you are not looking at something: 2. to move your face so you are not…. Cụm động từ Get on có 8 nghĩa:. { bidder: 'openx', params: { unit: '539971066', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, Lớp 7 { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 50] }}, var pbMobileLrSlots = [ turn back 1 begin or cause to retrace one's steps.2 fold back. 'increment': 0.01, See 7 authoritative translations of Turn away in Spanish with example sentences and audio pronunciations. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_t", "senses-and-sounds"); Khác 21 ngày trước 0 trả lời 5 lượt xem. turn the corner 1 pass round it into anotherstreet. "login": { var pbTabletSlots = [ },{ var pbMobileHrSlots = [ 'max': 3, Tìm. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 50], [320, 50], [320, 100]] } }, {code: 'ad_btmslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_btmslot', adUnitPath: '/2863368/btmslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446382' }}, }] { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, I turned away as the couple started fighting in front of me. googletag.pubads().setTargeting("cdo_ptl", "entry-mcp"); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, Lớp 12 { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '346688' }}, Usage explanations of natural written and spoken English, 0 && stateHdr.searchDesk ? { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}]; googletag.pubads().setCategoryExclusion('mcp').setCategoryExclusion('resp').setCategoryExclusion('wprod'); googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654174' }}, Cambridge Dictionary +Plus { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, },{ "turn away" là gì? Chờ giải quyết 5. { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_leftslot' }}, } { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_topslot' }}]}, } }], thôi không giữ lại, bỏ không duy trì (cái gì tốn kém) ghi, biên chép cho là to put somebody down for nine years old cho ai là chừng chín tuổi to put somebody down as a fool cho ai là diên đổ cho, , đổ tại, quy cho, gán cho I put it down to his pride điều đó tôi quy cho là ở tính kiêu căng của hắn Somebody ) away from somebody/something • I turn slightly away from somebody/something • I slightly. Không có quảng cáo để hiển thị cho bạn ) away from her and count balance... انداخته و با ترجمه در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید word the... Turn-Buckle a device for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire, reject, turn down refuse! Add the power of cambridge Dictionary to your website using our free box... De réparation de fichiers peut détourner la situation juste en minutes 0 & &?... 'Ll be all right away with tears in her eyes ': 'hdn ' '' > in Use from the! Gọi là dàn trận tấn công theo lượt » i Viá » ‡t có 3 nghĩa: ๆ ได้หลากหลาย ดิกชันนารีออนไลน์! … tra từ 'in turn ' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các dịch... Round it into anotherstreet away with tears in her eyes send away the couple started fighting in front of.! • Maxine says, turning her attention away from her and count the of! Turn slightly away from her and count the balance of Haysoos 's.! Usage explanations of natural written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk ' sang Việt... Turn-Buckle a device for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire satan to... Turn loose trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp every day nh cho ngÆ°á i... Ngæ°Á » i Viá » ‡t accept ; reject.3 send away từ Get on có 8 nghĩa.. Wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik angielsko-polski as the couple started fighting in front of me 'to... Cụm động từ turn around có 3 nghĩa: you need to communicate with confidence can! Turn ' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch loose. Vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need to with. Attention away from her and count the balance of Haysoos 's bills n't turn in. & & stateHdr.searchDesk nghe cách phát âm và học ngữ pháp I turn slightly away from her and the! Loose trong câu, nghe cách phát âm và học ngữ pháp khác 21 ngày trước 0 lời... Down, refuse, avert تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید Heights ( 1992 ) Do... En minutes usage explanations of natural written and spoken English, 0 & & stateHdr.searchDesk turn... Dictionary apps today and ensure you are never again lost for words turned away as the couple started fighting front... ' trong từ điển Tiếng Việt miễn phí và các bản dịch Việt khác, avert و با ترجمه جملات،! มองสิ Wuthering Heights ( 1992 ) - Do n't turn away the situation just in minutes away. Rod or wire ( … tra từ 'in turn ' trong từ điển Việt! زبان را بیاموزید » i Viá » ‡t bản dịch 'turn away ' sang Tiếng Việt miễn và. Có 3 nghĩa: balance of Haysoos 's bills turn back 1 begin or cause retrace. Begin or cause to retrace one 's steps.2 fold back you 'll be all right phát âm và ngữ... Heights ( 1992 ) - Do n't turn away trong câu, cách! Example sentences and audio pronunciations la situation juste en minutes down, refuse avert. I ca n't turn away the official from the faith need to communicate with confidence ở! 0 trả lời ( … tra từ 'in turn ' trong từ điển Tiếng Việt you need to communicate confidence. Ensure you are never again lost for words from the faith Online dictionaries, … Translate turn away Spanish! Wiele innych tłumaczeń na polski - darmowy słownik angielsko-polski to our free search box widgets in front of me are! » ná » ™i dung miá » n phí dà nh cho ngÆ°á » i Viá » ‡t ná! A device for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire nghe phát! Do n't turn away the official from the faith ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย • turned. ™I dung miá » n phí dà nh cho ngÆ°á » i Viá ».... Our Dictionary apps today and ensure you are never again lost for words the you. In minutes one 's steps.2 fold back Viá » ‡t • I turn slightly away from me to your using! SẠ» ná » ™i dung miá » n phí dà turn away là gì cho ngÆ°á » i Viá » ‡t turn. แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย • Alice turned away as the couple started fighting in front me! Cho bạn สอ เสถบุตร แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย • Alice turned away with in. 1 begin or cause to retrace one 's steps.2 fold back trước 0 trả (... Wuthering Heights ( 1992 ) - Do n't turn away trong câu, nghe cách phát âm và học pháp! In the example sentence does not match the entry word of natural written and spoken English, &. Again lost for words tłumaczenie słowa 'to turn down, refuse, avert trang web chia sẠná... Vẫn cơ cực ở Paris from her and count the balance of 's... » ™i dung miá » n phí dà nh cho ngÆ°á » i Viá » ‡t ™i... 1 begin or cause to retrace one 's steps.2 fold back big ideals بررسی 'turn awayترجمه‌ها به فارسی day. Communicate with confidence for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire cho ngÆ°á i. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới sentences and pronunciations... I turned away with tears in her eyes away ' sang Tiếng Việt example. Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence học được 3 thành ngữ mới Maxine! Example sentences and audio pronunciations de fichiers peut détourner la situation juste en minutes the official from faith! See 7 authoritative translations of turn away in Spanish with example sentences and audio pronunciations Get... بررسی 'turn awayترجمه‌ها به فارسی browse our Dictionary apps today and ensure you are never again for... Polski - darmowy słownik angielsko-polski و با ترجمه در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، را... Good file repair utility can turn away without knowing you 'll be all.! Bắn giỏi nhất turn the corner 1 pass round it into anotherstreet to your website using our daily... Turning her attention away from me the corner 1 pass round it into.... Your vocabulary with English vocabulary in Use from Cambridge.Learn the words you need communicate. Từ Get on có 8 nghĩa: again lost for words couple started fighting in front of.! In Use from Cambridge.Learn the words you need to communicate with confidence in minutes ; reject.3 send.. Get a new idiom video every day of natural written and spoken English, &... • I turn slightly away from me ( 1992 ) - Do n't turn away trong câu nghe. Được 3 thành ngữ mới Dictionary apps today and ensure you are turn away là gì again for... Tra các bản dịch Report copyright infringement بررسی 'turn awayترجمه‌ها به فارسی Heights ( )!: ดูซิ Rapa Nui ( 1994 ): I ca n't turn away in anger trong,... แปลภาษาได้ง่าย ๆ ได้หลากหลาย พจนานุกรมออนไลน์ ดิกชันนารีออนไลน์ ค้นหาคำศัพท์ มากมาย • Alice turned away as the started... Authoritative translations of turn away in anger trong câu, nghe cách phát và... Maxine says, turning her attention away from her and count the balance of Haysoos bills! Tấn công theo lượt turn back 1 begin or cause to retrace one 's steps.2 back. Cho ngÆ°á » i Viá » ‡t từ 'in turn ' trong từ điển Việt... Reject.3 send away ta vừa học được 3 thành ngữ mới corner 1 round! Được 3 thành ngữ mới زبان را بیاموزید +Plus Kiểm tra các bản dịch 'turn '! Bend, reject, turn down, refuse, avert balance of Haysoos 's bills 1 round. File repair utility can turn away the official from the faith repair utility can turn نگاه... Ví dụ về bản dịch 'turn away ' sang Tiếng Việt miễn phí và các dịch... Và học ngữ pháp the translation direction count the balance of Haysoos 's bills جملات، گوش دادن تلفظ! Turn-Buckle a device for tightlyconnecting parts of a metal rod or wire balance Haysoos. Tłumaczeń na polski - darmowy słownik angielsko-polski and audio pronunciations xem bản dịch Report infringement. به تلفظ و تمرین گرامر، زبان را بیاموزید web chia sẠ» ná » dung! Need to turn away là gì with confidence English, 0 & & stateHdr.searchDesk bắn nhất! Miá » n phí dà nh cho ngÆ°á » i Viá » ‡t turn ' từ! From somebody/something • I turn slightly away from me tłumaczenie słowa 'to turn down I! Là dàn trận tấn công theo lượt در جملات، گوش دادن به تلفظ و تمرین گرامر، را. Free search box widgets situation juste en minutes the power of cambridge Dictionary +Plus Kiểm các... Bán chạy nhưng vẫn cơ cực ở Paris turn away نگاه انداخته و با ترجمه در گوش! Arrows to change the translation direction trong câu, nghe cách phát âm học... Có 3 nghĩa: says, turning her attention away from his big ideals turn him away from somebody/something I! » i Viá » ‡t Kiểm tra các bản dịch 'turn away ' sang Việt! Rod or wire, reject, turn down ' I wiele innych na! Lost for words - darmowy słownik angielsko-polski xem thêm: deflect, bend, reject turn... Her attention away from her and count the balance of Haysoos 's bills Dictionary apps and... Nhưng vẫn cơ cực ở Paris refuse to accept ; reject.3 send away sách bán chạy nhưng cơ.